Er is onlangs een animatie gemaakt van het Alterra paper 'Meervoudige democratie: meer ruimte voor burgerinitiatieven in het groene domein'. Deze animatie staat nu op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=n2K9DsYNdmc

In numerous places citizens take up action to work on concrete solutions to societal challenges. This reflects the trend towards an information and network society: a horizontally organized society which is less and less uniformly structured, but rather consists of a range of spontaneous initiatives, parties and connections, and other information and communication flows.

Eén van de klemmende vraagstukken van de participatiesamenleving is die van de continuïteit. Het is leuk als burgers initiatieven ontplooien, maar kan je daar op bouwen? Kunnen die de plaats innemen van robuuste instituties waar weliswaar veel overhead aan vast kleeft, maar die zich niet zo snel uit het veld laten slaan. Eén van de organisatievormen die hiervoor kan dienen is de Community Foundation. Een zeer inspirerend en goed werkend voorbeeld kan je vinden in Noord Ierland, de Community Foundation for Northern Ireland. Hieronder leg ik uit wat het precies is, hoe het werkt en waarom het een eerwaarde kan hebben voor onze samenleving.

Het bestuur van Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux heeft positief besloten om tuinenpark de Koekelt het internationale diploma voor innovatieve projecten toe te kennen. Dit diploma zal worden uitgereikt tijdens het internationale volkstuinderscongres, dat van 28 tot en met 31 augustus 2014 worden gehouden in Utrecht.

Op 1 april mocht ik een lezing houden voor de RCE over bottom-up erfgoed en een nieuwe beleidcyclus  die begint met het vaststellen waar energie op zit in de samenleving. Hier kon ik mooi putten uit het werk dat ik samen met Rijk Willemse aan Krimp heb gedaan, zie zijn Blog Rijk Willemse. Veel reacties gingen over voorbeelden van erfgoed van onderop en het was mooi om te zien hoe de Rijksdienst eigenlijk een spil is (en nog meer kan worden) van de participatiesamenleving.

Onlangs is het EFESEIIS project van start gegaan, waarin zal worden gekeken naar de factoren en condities die sociaal ondernemen bevorderen. De verwachting is dat het project grote verschillen zal laten zien tussen de diverse landen die er aan mee doen. Sociaal ondernemen zal anders zijn in Engeland dan in Polen. Hoe we dat moeten begrijpen, wordt onder meer onderzocht met de theorie van Darwin. Enkel met het verschil dat het hier niet gaat om het ontstaan van soorten, maar van ondernemingen. Ervaringen van sociaal ondernemers en de lessen die daar uit geleerd kunnen worden, spelen in dit project een cruciale rol.